آرشا پرداز - اینستاگرام مارکتینگ عطر اسوره
اینستاگرام مارکتینگ عطر اسوره
عنوان
اینستاگرام مارکتینگ عطر اسطوره
فعالیت ها
جذب کاربر واقعی، معرفی محصول، تهیه و انتشار فیلم، محتوای مفید در راستای افزایش فروش عطر و ادکلن
تاریخ شروع
اسفند98
تاریخ پایان
در حال اجرا
آدرس اینستاگرام
https://www.instagram.com/ostoore_perfumer/
اینستاگرام مارکتینگ عطر اسوره