آرشا پرداز - اینستاگرام مارکتینگ فرش فینو
اینستاگرام مارکتینگ فرش فینو
عنوان
اینستاگرام مارکتینگ فرش فینو
فعالیت ها
جذب کاربر واقعی، معرفی محصول، تهیه و انتشار فیلم، محتوای مفید در راستای افزایش فروش فرش
تاریخ شروع
مهر 98
تاریخ پایان
در حال اجرا
آدرس اینستاگرام
https://www.instagram.com/FinoCarpet
اینستاگرام مارکتینگ فرش فینو