آرشا پرداز - اینستاگرام مارکتینگ گلاب و عرقیات گیاهی رسالت
اینستاگرام مارکتینگ گلاب و عرقیات گیاهی رسالت
عنوان
اینستاگرام مارکتینگ گلاب و عرقیات گیاهی رسالت
فعالیت ها
جذب کاربر واقعی، معرفی محصول، تهیه و انتشار فیلم، محتوای مفید در راستای افزایش فروش عرقیات گیاهی
تاریخ شروع
اسفند98
تاریخ پایان
در حال اجرا
آدرس اینستاگرام
https://www.instagram.com/golaberesalat/
اینستاگرام مارکتینگ گلاب و عرقیات گیاهی رسالت